Київський університет права

  • Ukrainian
  • English
Законодавство України: Проблеми та перспективи розвитку: Збірник матеріалів міжнародної наукової конференції м. Косів
 
Національна академія наук України
Київський університет права

ЗАКОНОДАВСТВО УКРАЇНИ:
ПРОБЛЕМИ ТА ПЕРСПЕКТИВИ РОЗВИТКУ

Збірник матеріалів
міжвузівської наукової студентської конференції
(24.01-29.01.2005 р., м. Косів, Івано-Франківської обл.)

 

 

Випуск шостий
До 10-річчя Київського університету права НАН України

 

Київ — 2005

ОСНОВНІ ВІДОМОСТІ

Редакційна колегія:
     Академік НАН України Ю.С. Шемшученко (головний редактор), доктор юридичних наук А.І. Дмитрієв, кандидат юридичних наук С.В. Бобровник, доктор юридичних наук О.Ф. Андрійко, доктро юридичних наук О.М. Костенко, доктор юридичних наук І.М. Кучеренко, доктор юридичних наук В.Ф. Погорілко, кандидат юридичних наук Т.І. Тарахонич, Т.В. Ходаківська (редактор).

     У матеріалах міжнародної наукової конференції опубліковані статті провідних правознавців, молодих учених і студентів України та Республіки Білорусь. В цих дослідженнях аналізуються актуальні проблеми становлення та розвитку законодавства України, проблеми конституційної та адміністративної реформи, міжнародного права, теорії права, господарського, кримінального права та інші актуальні теоретичні і практичні проблеми розвитку законодавства України та інших держав.

 

Затверджено до друку
Вченою радою
Київського університету права НАН України
Протокол № 9від 09.06.2005

Адреса редколегії:
01001, м. Київ-1, вул. Трьохсвятительська, 4.

© Київський університет права, 2005

 

 

ВСТУП

Міжнародна наукова конференція молодих учених «Законодавство України: сучасний стан і перспективи розвитку» відбулася вже вшосте. Цього разу — 24-29 січня 2005 р., в пансіонаті «Карпатські зорі», м. Косів Івано-Франківської області. Конференція мала істотну особливість: була присвячена 10-річчю утворення Київського університету права, який у 2004 р. внесено до реєстру Національної академії наук України. Нині в університеті навчається майже дві тисячі студентів. Він має три філії — у Рівному, Сімферополі й Ужгороді. В університеті відкрита аспірантура, декілька випускників якої вже захистили кандидатські дисертації.
Діяльність Університету як науково-освітнього комплексу на базі Інституту держави і права ім. В.М. Корецького НАН України є прикладом ефективної форми інтеграції юридичної науки й освіти. Такий комплекс дає можливість ефективного використання у навчальному процесі результатів фундаментальних правознавчих досліджень. Тому такі конференції стали доброю традицією в розвитку наукового життя нашого університету, в організації наукової роботи молодих учених України та країн близького й дальнього зарубіжжя. Окрім науковців Київського університету права НАН України, учасниками стали співробітники Інституту держави і права ім. В.М. Корецького НАН України, Київського національного економічного університету, Юридичного інституту Прикарпатського національного університету імені Василя Стефаника, Національної юридичної академії України імені Ярослава Мудрого, Білоруського державного університету, Мінського інституту управління, Академії управління при Президентові Республіки Білорусь.
Робота конференції проходила у формі пленарного засідання та наукових секцій.
На пленарному засіданні у вступному слові проректор з навчальної роботи Київського університету права НАН України, професор С.В. Бобровник наголосила на позитивній тенденції в розвитку юридичної науки, її популяризації та підвищенні інтересу до наукових досліджень серед молодих науковців. Це проявляється в розробці й науковому дослідженні актуальних проблем розбудови соціально-правової держави, становленні громадянського суспільства, удосконаленні правотворчості.
У подальших виступах позитивно оцінили рівень і тематику конференції доктори юридичних наук О.Ф. Андрійко, О.В. Зайчук, Н.М. Оніщенко.
У ході пленарного засідання учасники конференції заслухали також доповіді науковців із Києва, Мінська та Харкова, які мали змогу презентувати власні теоретичні розробки, обговорити дискусійні аспекти вдосконалення законодавчої бази України, апробувати результати своїх наукових висновків.
Секційна робота характеризувалась активним обговоренням доповідей аспірантів, здобувачів і студентів за галузями права. Працювали чотири секції: теорії та історії держави і права та політології (керівник — професор С.В. Бобровник; конституційного, адміністративного та фінансового права (керівник — професор О.Ф. Андрійко); цивільного, трудового, підприємницького права (керівник — викладач Н.О. Мельничук), кримінального та міжнародного права (керівник — викладач С.Г. Молчанов). Найчисельнішою була секція «Теорії та історії держави і права та політології». Жваву дискусію викликали виступи студентів Київського університету права НАН України О.О. Малишева — «Донецько-Криворізька Республіка (історико-правовий аналіз)» та Р.В. Шурдука — «Універсальна концепція прав людини та проблема її «вестернізації».
Помітний інтерес викликали наукові повідомлення з проблем державного регулювання економікою (О.Г. Варич), правової культури особистості (Л.О. Макаренко), правого реалізму як наукової концепції (В.О. Копоть), особливостей розвитку правової системи республіки Білорусь в умовах глобалізації (К.П. Поволокіна).
Предметом наукової дискусії на секції з конституційного, адміністративного та фінансового права стали виступи студентів КУП про адміністративну юстицію в країнах Заходу (О.Є. Міщенко), структуру зв'язків між органами виконавчої влади в результаті проведення адміністративної реформи в Україні (С.О. Зубченко), оподаткування операцій з продажу нерухомості (О.О. Стасик). Учасники конференції з республіки Білорусь запропонували актуальні доповіді: «Референдум: сравнительно-правовой анализ законодательства Республики Беларусь и Украины» (І.В. Цирусь), «Конституционально-правовые основы деятельности правительств Республики Беларусь и Украины в области минимизации последствий аварии на Чернобыльской АЭС» (Д.І. Дмитренок), «Кодекс Республики Беларусь об административных правонарушениях: административные взыскания по новому законодательству» (З.С. Семенова).
Учасниками робота секції з цивільного та трудового права стали студенти КУП Ю.М. Гольцова (проблеми охорони праці молоді), Т.Б. Зав'язун (способи заміни боржника в зобов'язанні), О.С. Простибоженко (проблеми інституту довірчої власності за законодавством України), О.В. Селіверстова (випробувальний термін та проблеми, що виникають при його проходженні), І.О. Ткачук (комерційна таємниця). Аспірантка Юридичного інституту Прикарпатського національного університету імені Василя Стефаника А.В. Зеліско в своєму науковому дослідженні звернулася до проблеми визначення правового статусу та регулювання діяльності непідприємницьких кооперативів (товариств).
Секція кримінального та міжнародного права аналізувала питання протидії корупції в Україні й за кордоном (І.В. Щедров), морально-етичних аспектів відновного правосуддя (Ю.І. Микитин), правової природи простого товариства в німецькій доктрині права (Ю.А. Дмитрієва), захисту прав людини в Державі Ізраїль (Т.О. Білорицький).
Нинішня Міжнародна наукова конференція молодих учених на практиці стала черговим вагомим внеском у реалізацію концепції інтеграції юридичної науки й освіти. Наукова молодь з притаманною лише їй ефективністю запалювала свій факел знань від іскри фундаментальних досліджень провідних учених нашої країни та зарубіжжя. Творча активність саме молоді стає гарантійною запорукою розбудови правової держави та громадянського суспільства в Україні.
Організатори конференції висловлюють щиру вдячність співробітникам пансіонату «Карпатські зорі» за гостинність, сприяння у проведенні конференції та організацію пізнавальних екскурсій, дозвілля та комфортне проживання, що забезпечили не лише прекрасні умови для роботи форуму, а й творчий настрій учасників.

 

ЗМІСТ

 

 

 

Підписка на новини


Відеотур

Відеотур

Контакти

Поштова адреса:
Київ, вул. Доброхотова, 7а
Електрона адреса:
Этот e-mail защищен от спам-ботов. Для его просмотра в вашем браузере должна быть включена поддержка Java-script
Телефон для довідок:
(044) 424-33-35
Телефон довіри:
(044) 409-23-28

Більше »

Відео архів цікавих подій

box.jpg