Часопис Київського університетку права
Український науково-теоретичний часопис

Заснований
у жовтні 2001 року
2009 - 3
Виходить 4 рази на рік
Київський університет права HAH України
Інститут держави і права ім. В.М.Корецького НАН України


Бібліотека КУП НАНУ